Mâm quả cưới ở Miền Nam và miền Bắc về cơ bản khá giống nhau, tuy nhiên với ảnh hưởng của phong tục tập quán, văn hóa riêng của từng vùng miền nên trong quá trình chuẩn bị mâm quả cưới cũng có nhiều chi tiết khác biệt. Qua việc tìm hiểu mâm quả Ngày Chi tiết..

Bộ mâm quả sính lễ mà Nhà Trai đem tới Nhà Gái trong ngày rước dâu không chỉ là sự kế thừa, mong muốn phát huy truyền thống Cưới Hỏi tốt đẹp của dân tộc, mà còn là tấm lòng, sự trân trọng của Nhà Trai dành cho Nhà Gái, là biểu trưng cho ước Chi tiết..

Cưới Hỏi là một trong những nét đẹp văn hóa của dân ta đã có từ xa xưa, với những phong tục mang nét đặc trưng của mỗi vùng miền. Nhưng dù là Cưới Hỏi ở miền nào, mâm quả trầu cau luôn là vật phẩm không thể thiếu trong các mâm sính lễ. Tuy Chi tiết..