Mâm quả cưới ở Miền Nam và miền Bắc về cơ bản khá giống nhau, tuy nhiên với ảnh hưởng của phong tục tập quán, văn hóa riêng của từng vùng miền nên trong quá trình chuẩn bị mâm quả cưới cũng có nhiều chi tiết khác biệt. Qua việc tìm hiểu mâm quả Ngày Chi tiết..

Bộ mâm quả sính lễ mà Nhà Trai đem tới Nhà Gái trong ngày rước dâu không chỉ là sự kế thừa, mong muốn phát huy truyền thống Cưới Hỏi tốt đẹp của dân tộc, mà còn là tấm lòng, sự trân trọng của Nhà Trai dành cho Nhà Gái, là biểu trưng cho ước Chi tiết..

Trong thời gian chuẩn bị Tổ Chức Đám Cưới, Cô Dâu Chú Rể và gia đình thường lo lắng, tất bật thu xếp mọi bề, mong sao ngày Lễ Cưới – Hỏi được chu đáo, đầy đủ nhất có thể. Trong ngày Lễ Cưới – Hỏi, nhà trai không thể thiếu bộ mâm quả để Chi tiết..