Phần lớn những người trẻ tuổi như chúng ta và những thế hệ sau này đều không biết rõ ràng về các phong tục truyền thống Cưới Hỏi của người Việt, tuy rằng ai cũng sẽ biết Cưới Hỏi là sẽ cần đến mâm quả để làm lễ vật, nhưng bên trong mâm quả chứa đựng lễ Chi tiết..

1